Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công khai ngân sách Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2021
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 13/10/2021 14:30 .Lượt xem: 187 lượt.
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán thu – chi tài chính Quý I,II,III/2021, công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và Công khai tình hình quản lý, sư dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2020 của đơn vị như link đính kèm:
Cong khai thuc hien du toan thu - chi ngan sach quy I-2021.pdf Cong khai thuc hien du toan thu- chi ngan sach quy II-2021.pdf Cong khai du toan thu-chi ngan sach quy III-2021.pdf
Cong khai thuc hien du toan thu chi 6 thang dau nam 2021.pdf
Cong khai tinh hinh quan ly, su dung tru so lam viec, co so hoạt dong su nghiep.pdf

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004169633

  Lượt trong ngày
  1939
  Tổng số: 4169633