Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM Số: 36/LQSL-ĐKTTVQN ngày 16 tháng 11 năm 2021
Người đăng: Đăng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 17/11/2021 09:36 .Lượt xem: 18 lượt.
Trong 06 giờ qua, (từ 16h/16 - 22h/16/11) các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to như: Hồ nước Ron 110mm, Trà Kot 95mm, Tiên Lãnh 69mm, Phước Hiệp 41mm, Trà My 41mm,..
Dự báo hiện tại đến 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.
  Cảnh báo: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn (chi tiết kèm theo phụ lục)
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phát lúc 22 giờ 30 phút

  Dự báo viên: Vũ Văn Tình.
  Người soát tin: Nguyễn Đinh Huấn.

PHỤ LỤC
 Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số khu vực trong tỉnh

1

Nam Trà My

Trà Mai, Trà Vân, Trà Linh, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Don, Trà
Leng

Cao

Khu  dân  cư  thôn  1,  2,3  xã Trà Mai; Khu dân cư xã Trà Vân,  Trà Linh,  Trà Tập, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng

 

Bắc Trà My

Thị trấn Bắc

Cao

Tuyến   đường  phía  Tây  thị

 

 

Trà My, Trà

 

trấn    Bắc    Trà    My,    tuyến

 

 

Sơn, Trà

 

đường  ĐH10,  ĐH11,  ĐH2,

 

 

Cang, Trà

 

ĐH1;  ĐH8;  Thôn  Cao  Sơn,

 

 

Giác, Trà Ka,

 

Mậu Long, Tân Hiệp, Thôn 5

 

 

Trà Kót, Trà

 

xã Trà Sơn; thôn 1, thôn 4 xã

2

 

Đông, Trà
Đốc, Trà Bui,

 

Trà  Giác;  khu  vực  gần  Núi
Dương, suối Giác, thôn 4 xã

 

 

Trà Tân,

 

Trà ka.; thôn 5 A xã Trà Kót;

 

 

 

 

thôn  Đông  Phú,  Ba  Hương,

 

 

 

 

Dương  Bình  xã  Trà  Đông;

 

 

 

 

thôn   4   Trà   Đốc;   UBND,

 

 

 

 

Trạm   Y   tế   xã   Trà   Tân;

 

 

 

 

Trường học xã Trà Giác.

 

Phước Sơn

Thị trấn

Cao

Điểm   trường   học   các   xã

 

 

Khâm Đức,

 

Phước  Xuân,  Phước  Chánh,

 

 

Phước Xuân,

 

Phước  Kim,  Phước  Chánh;

 

 

Phước Chánh,

 

Trạm  Y  tế  xã  Phước  Xuân,

3

 

Phước Kim,
Phước Công,

 

Phước   Chánh,   Phước   Lộc,
Phước    Hoà,    Phước    Hiệp;

 

 

Phước Lộc,

 

UBND  xã  Phước  Xuân,  TT

 

 

Phước Hoà,

 

Khâm   Đức,   Phước   Công,

 

 

Phước Hiệp

 

Phước    Lộc,    Phước    Hoà,

 

 

 

 

Phước Hiệp

 

Tiên Phước

Tiên Lãnh,

Cao

Khu  dân  cư  thôn  6  xã  Tiên

 

 

Tiên Thọ,

 

Lãnh; khu dân cư thôn 10 xã

4

 

Tiên Cảnh,

 

Tiên  Thọ;  khu  dân  cư  thôn

 

 

Tân Hiệp

 

1,5,7 xã Tiên Cảnh; khu dân

 

 

 

 

cư thôn 3, 5 xá Tiên Hiệp.Nguồn tin: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH QUẢNG NAM
[Trở về]
Các tin mới hơn:
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM Số: 40/LQSL-ĐKTTVQN 18 tháng 11 năm 2021
TIN LŨ TRÊN SÔNG VU GIA VÀ THU BỒN Số: 03-04/TL-ĐKTTVQN ngày 18 tháng 11 năm 2021
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT Số: 52/CBL-ĐKTTVQN ngày 28 tháng 11 năm 2021
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM Số: 49/LQSL-ĐKTTVQN ngày 29 tháng 11 năm 2021
Các tin cũ hơn:
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT Số: 32/CBL-ĐKTTVQN ngày 10/11/2021
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT Số: 35/CBL-ĐKTTVQN ngày 12 tháng 11 năm 2021
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT Số: 36/CBL-ĐKTTVQN ngày 12 tháng 11 năm 2021
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM Số: 35/LQSL-ĐKTTVQN ngày 15 tháng 11 năm 2021
TIN CẢNH BÁO LŨ, LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG, LỤT Số: 41/CBL-ĐKTTVQN ngày 15 tháng 11 năm 2021

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002922582

  Lượt trong ngày
  1771