Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Đánh giá kết quả cuối kỳ Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)
Người đăng: Lê Thương .Ngày đăng: 21/12/2021 09:00 .Lượt xem: 190 lượt.
Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tười (VIAIP/WB7)" bằng hình thức trực tuyến thông qua công cụ Zoom.

Tại đầu cầu chính ở Hà Nội, Ông Nguyên Hải Thanh- Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Ông Võ Đình Hùng (Giám đốc Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi - CPO) đồng chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật của 07 tỉnh thụ hưởng Dự án, bao gồm: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh hóa,, Hà Tỉnh. Quảng Trị và Quảng Nam..Chủ trì Hội thảo tại đầu cầu  Hà  Nội

          Được biết, Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP/WB7) được thực hiện với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), kết hợp với vốn đối ứng của Trung ương và các tỉnh tham gia Dự án. Thời gian triển khai từ năm 2014 đến hết tháng 6/2021. Hoạt động chính của Dự án là đầu tư hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi để cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trong vùng hưởng lợi Dự án, nâng cao năng lục cho tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước, tổ chức sản xuất nông nghiệp thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu...Các đại biểu tham gia Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

          Dự án thành phần "Cải thiện nông nghiệp có tưới" triển khai tại Quảng Nam do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, triển khai trong 07 năm tại các huyện: Đại Lộc, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, với tổng mức đầu tư là 707.524.000.000 đồng, được chia theo các Hợp phần như sau:

Hợp phần

Tổng mức đầu tư

theo hợp phần

Cơ cấu nguồn vốn

Hợp phần 1

17.643.000.000 đ

Vốn vay WB:     635.752.000.000 đ

Hợp phần 2

592.996.000.000 đ

Vốn đối ứng TW: 55.956.000.000 đ

Hợp phần 3

68.006.000.000 đ

Vốn đối ứng ĐP: 15.816.000.000 đ

Hợp phần 4

28.878.000.000 đ

 

         
Qua 07 năm triển khai DA, kết quả thực hiện các Hợp phần được thể  hiện cụ thể như sau:

          1. Hợp phần 1:

Nội dung các hoạt động

Kết quả thực hiện

Hoạt động 1: Hỗ trợ tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa thủy lợi 5 năm và hàng năm.

- Hoàn thành Kế hoạch hiện đại hóa hệ thống thủy lợi 5 năm và hàng năm.

- Tổng kết (05 năm) tình hình thực hiện Kế hoạch hiện đại hóa hệ thống thủy lợi 5 năm của tỉnh đến cuối năm 2020. 

Hoạt động 2: Thành lập, tăng cường các tổ chức dùng nước.

- Mô hình Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN): Thành lập HTXNN Bình Chánh và Củng cố HTXNN Đại Minh;

- Mô hình Tổ chức dùng nước liên xã:

+ Củng cố HTXDN kênh N16 Phú Ninh;

+ Liên hiệp Tổ chức thuỷ lợi kênh N6 Khe Tân không thực hiện được.

Hoạt động 3: Hỗ trợ tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, thực hiện phân cấp và chuyển giao quản lý.

Đã hoàn thành.

Hoạt động 4: Thí điểm cơ chế đặt hàng trong quản lý dịch vụ tưới tiêu.

- Đã thực hiện đặt hàng từ năm 2018, thông qua hợp đồng giữa IMC và Sở NN&PTNT

- Công tác đặt hàng đã và đang tiếp tục thực hiện.

Hoạt động 5: Đào tạo và nâng cao năng lực của các IMC và các Tổ chức dùng nước

- Thực hiện được 03/6 lớp đào tạo, 03 lớp không thực hiện được do dịch Covid 19.

Hoạt động 6: Nâng cao năng lực quản lý khai thác CTTL cho các công ty KTCTTL thông qua hỗ trợ trang thiết bị và công cụ quản lý.

Đã thực hiện:

- Hỗ trợ IMC lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho PMU và IMC;

- Mua sắm phần mềm quản lý tài chính cho IMC, Hệ thống GIS;

- Cung cấp thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc cho TCDN được củng cố và thành lập.

Không thực hiện:

- Hệ thống SCADA;

- Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo nước nội đồng cho các Tổ chức dùng nước.

          
2. Hợp phần 2:

          Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 25 gói thầu xây lắp tại 02 công trình thủy lợi lớn của tỉnh là Phú Ninh và Khe Tân, bao gồm: kiên cố hệ thống kênh, xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh.

          3. Hợp phần 3:

Các hoạt động

Kết quả thực hiện

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng mô hình CSA

Xây dựng hệ thống tưới – tiêu, các hạng mục phụ trợ phục vụ cho công tác triển khai mô hình CSA (05 mô hình) tại các xã: Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, xã Đại Minh, Đại Cường huyện Đại Lộc.

2. Hoạt động triển khai thực hiện các mô hình CSA

- Xây dựng 3 mô hình CSA Cánh đồng lớn luân canh lúa-màu trên hệ thống canh tác đất lúa với tổng diện tích 150 ha.

- Xây dựng 2 mô hình CSA Cánh đồng lớn sản xuất rau, màu an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn với tổng diện tích 80 ha.

3. Hoạt động triển khai nhân rộng mô hình Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA).

* Mô hình CSA nhân rộng chính.

- Mô hình trình diễn các hoạt động CSA trong canh tác lúa, diện tích 3.410 ha;  

- Mô hình trình diễn các hoạt động CSA luân canh cây màu trên đất lúa, diện tích 242 ha;  

- Mô hình trình diễn các hoạt động CSA đa dạng hóa cây màu, diện tích 350 ha;

* Nhân rộng CSA đại trà.

- Diện tích nhân rộng đại trà năm 2019 và 2020: 18.434 ha, trong đó, trên diện tích đất lúa: 13.390 ha và trên diện tích đất màu là 5.044 ha;

- Tập huấn thực hành CSA nhân rộng đại trà 327 lớp và Hội thảo tổng kết chương trình mở rộng đại trà CSA: 6 hội thảo.

4. Hoạt động đào tạo ToT, FFS

* Đào tạo ToT: 16 lớp cho 480 người, học viên nữ tham gia 98 người chiếm 20,4%, giảng viên tham gia giảng dạy là 12 người.

* Đào tạo FFS: 89 lớp cho 2.460 người, học viên nữ tham gia 1.307 người chiếm 53,1%, giảng viên tham gia giảng dạy là 50 người

5. Hoạt động truyền thông

- Tài liệu kỹ thuật theo quy trình CSA (Tờ rơi): Sản xuất cây lúa; Cây ngô; Cây dưa hấu; Cây lạc.   

- Sản xuất 04 phóng sự truyền hình mô hình thực hành CSA trên cây lúa, ngô, dưa hấu, lạc.

- Xây dựng 04 bộ phim khoa học kỹ thuật (băng đĩa) phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền về kỹ thuật thực hành CSA về canh tác cây lúa, dưa hấu, ngô, lạc.

- Truyền thông trên các trang báo: Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Quảng Nam.

            Đánh giá chung kết quả triển khai thực hiện Dự án được thể hiện:

          - Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống tưới -tiêu (đồng bộ) sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ lúa sang cây màu, trồng cây màu trên đất lúa...), mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm được nước tưới, tạo điều kiện để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích và tăng thu nhập cho người dân.

          - Các mô hình sản xuất nông nghiệp cộng đồng (CSA) cho thấy hiệu quả là giảm được khoảng 20% các chi phí đầu vào (tiết kiệm giống, phân bón, thuốc trừ sâu...) mà năng xuất vẫn đạt bằng hoặc cao hơn sản xuất truyền thống, người dân tích cực ứng dụng và hiệu ứng lan tỏa sẽ rất lớn./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giải pháp nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông Xuân
Đôi điều về hiện tượng rụng quả sinh lý ở cây Bưởi và cách khắc phục
Tam Kỳ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022
Tăng cường chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi trong dịp Tết Nguyên Đán
Thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Giải pháp phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Quảng Nam
Nghĩa tình "Tháng Ba biên giới"
Nâng cao kỹ năng truyền thông quản lí rừng bền vững
Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Giổi ăn hạt
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai BBB năm 2022.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003425458

  Lượt trong ngày
  1954