Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Nhìn lại 03 năm (2019-2021) thực hiện Phong trào "VĂN HÓA CÔNG SỞ” giai đoạn 2019-2025
Người đăng: Võ Thi Hoàng .Ngày đăng: 04/05/2022 08:38 .Lượt xem: 608 lượt.
Qua thời gian 03 năm (2019-2021) triển khai Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam bước đầu đã đạt kết quả nhất định.

Thực hiện Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp; trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Quy chế văn hóa công vụ trong hoạt động của cơ quan, từng bước chuẩn mực lề lối làm việc, tác phong, ứng xử của người cán bộ viên chức.


Viên chức và người lao động biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị VC&NLĐ năm 2022

Trên cơ sở các quy định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức,... đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai, phổ biến đến toàn bộ viên chức và người lao động các văn bản như:  Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 3510/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/11/2021 về việc Ban hành Quy tắc ứng  xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh… Qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt trong viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, tiếp tục xây dựng đội ngũ viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

                  Bên cạnh đó, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính được thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra trong các cuộc họp Chi bộ, giao ban định kỳ cũng như đột xuất, thông qua các hoạt động tham mưu, phục vụ, tác nghiệp hành chính của các Phòng Trung tâm và các cuộc họp của các Phòng. Ngoài ra, các văn bản hưỡng dẫn còn đăng tải trên Website của Trung tâm để viên chức, người lao động tra cứu, tham khảo thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan. Đặc biêt, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của cá nhân, của người đứng đầu đơn vị, phòng trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở.
                 Công tác tuyên truyền về văn hóa công vụ theo hướng đổi mới cách thức tuyên truyền, thông tin ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Việc tổ chức triển khai được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Mục tiêu hướng đến là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, xây dựng hình ảnh mẫu mực, trong sáng của người viên chức.

     Hằng năm Trung tâm đều tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm để viên chức và người lao động đăng ký thực hiện và cuối năm căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua thực hiện kiểm điểm các nội dung liên quan trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cá nhân được đưa ra nhận xét để rút kinh nghiệm những vấn đề làm được và những thiếu sót chưa làm được để chấn chỉnh kịp thời. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu luôn được đề cao, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc trong đơn vị.

                                                       
       Chính quyền và Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2022 tại Hội nghị VC&NLĐ

Qua thời gian triển khai thực hiện Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 bước đầu đã đạt kết quả nhất định. Tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc; gắn với xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện phục vụ người dân.

   Trong thời gian đến, hy vọng rằng với phương thức tuyên truyền, giáo dục đa chiều và toàn diện các quy tắc ứng xử văn minh của viên chức sẽ được tích lũy và hoàn thiện dần đối với mỗi viên chức của Trung tâm Khuyến nông. Mục tiêu nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ sẽ là tiệm cận và đạt được đến năm 2025./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tọa đàm trực tuyến về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, HTX tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản trong nước
Tập huấn TOT về kỹ thuật chăn nuôi heo đen bản địa theo hướng canh tác tự nhiên sử dụng vi sinh vật bản địa (IMO)
Tập huấn chuyển giao kỹ thuật thuộc nhiệm vụ Quĩ gen heo Cỏ năm 2022
Tam Kỳ: Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022.
Nông Sơn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn
Sở KH-CN Quảng Nam: Tập huấn hướng dẫn thi hành luật Chuyển giao công nghệ.
Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cần sớm sửa đổi Luật để hợp tác xã kiểu mới phát triển bền vững
Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
20 năm đồng hành cùng mô hình Câu lạc bộ khuyến nông đô thị
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004634450

  Lượt trong ngày
  1903
  Tổng số: 4634450