Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022
Người đăng: Nguyễn Thị Kim Xuân .Ngày đăng: 08/07/2022 14:26 .Lượt xem: 104 lượt.
Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán Thu-Chi ngân sách quý II năm 2022
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán thu – chi tài chính Quý II năm 2022 của đơn vị như link đính kèm:
                       BẢNG 1.pdf
BẢNG 2.pdf
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Các tin cũ hơn:
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004444753

  Lượt trong ngày
  141
  Tổng số: 4444753