Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 18/07/2022 08:55 .Lượt xem: 457 lượt.
Thực hiện Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3631/BYT-DP ngày 08/7/2022 và Công văn số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế; Công văn số 1114-CV/TU ngày 08/7/2022 của Tỉnh uỷ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 04/7/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19;

Ngày 12/7/2022 UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số: :4521 /UBND-KGVX  về việc  tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh,  theo đó UNND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  UBND các huyện, thị xã, thành phố  khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về chủ động phòng, chống dịch bệnh, đề cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với dịch bệnh Covid -19:

 - Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid- 19 với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội; phối hợp với Sở Y tế tăng cường thực hiện công tác truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, quân nhân, chiến sỹ và Nhân dân về lợi ích của việc tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại nhằm tăng cường kháng thể và làm giảm nguy cơ nhập viện, tử vong khi bị lây nhiễm Covid-19 các biến chủng mới, khẳng định việc tiêm chủng vắc xin là biện pháp quan trọng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

- Quyết liệt triển khai việc tiêm vắc xin trên địa bàn ngay khi tiếp nhận vắc xin, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để hoàn thành tiêm đủ 02 mũi cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid19 cho các đối tượng theo đúng tinh thần Công văn số 26-CV/BCĐ ngày 04/7/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; phát động Chiến dịch cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi đầu, gương mẫu trong tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các trường hợp chưa được tiêm chủng và kiến nghị, đề xuất với Sở Y tế để được hỗ trợ kịp thời. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào chậm trễ tiến độ, bỏ sót đối tượng, không hoàn thành tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và để xảy ra bùng phát dịch bệnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương đó.

 b) Đối với dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh, luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Huy động các Ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ dân phố, thôn, bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch; chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ. - Triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn mình phụ trách ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 01 tuần/01 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 02 tuần/01 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao và 01 tháng/01 lần tại các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân tích cực tham gia vào chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy).

2. Sở Y tế

 - Hướng dẫn, triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… Tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng; tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; có kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, tránh quá tải bệnh viện. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

- Chỉ đạo triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch, khu vực có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trên cơ sở chỉ định dịch tễ, điều tra véc tơ. Kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên/tổ phòng, chống sốt xuất huyết cộng đồng/đội xung kích diệt lăng quăng (bọ gậy).

- Phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang thực hiện lấy mẫu giải trình tự gen các trường hợp có biểu hiện bất thường để phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2. Tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYTDP ngày 23/6/2022 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Rà soát, báo cáo trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (bao gồm cả các trường hợp nặng tiên lượng không qua khỏi được gia đình xin về) trên hệ thống báo cáo trực tuyến, tránh thống kê sót các trường hợp tử vong.

 - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các địa phương, đơn vị giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đấu thầu thuốc tập trung theo quy định; chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế; khẩn trương thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh; quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc cho các cơ sở y tế, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở nhằm cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần bảo đảm sự công bằng, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị, nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với ngành y tế, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến tận hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình...

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ gậy), các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch bệnh. - Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19.

 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Covid-19 trong trường học. Phát động tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ mũi 3, mũi 4 cho giáo viên và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Tuyên truyền cho học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng đồng thời hướng dẫn cho giáo viên vận động phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng Covid-19. Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại trường học. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

 5. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo nhu cầu phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng cơ số thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, dịch truyền cao phân tử, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí.

 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường đầu tư, bố trí ngân sách để phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc giải ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế khi được phê duyệt đầu tư./.Nguồn tin: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
CÔNG ĐIỆN KHẨN Tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG TỈNH QUẢNG NAM Số: LQSL-20/07h30/QNAM ngày 10/10/2022
THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN QUẾ TRÀ MY TẠI QUẢNG NAM
TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG THU BỒN TIN LŨ TRÊN SÔNG VU GIA VÀ TAM KỲ SỐ: LULU-09/15H30/QNAM NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2022
CẨM NANG CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP CƠ SỞ TỈNH QUẢNG NAM
Hội nghị tham vấn và khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 77 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945-01/12/2022)
Tài liệu về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
9 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2023
TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN VÙNG BIỂN QUẢNG NAM Số: HVNH-72/10h00/QNAM ngày 16 tháng 02 năm 2023
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005384588

  Lượt trong ngày
  1928
  Tổng số
  5384588