Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

GÓC NHÌN VỀ Kinh tế tập thể và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở Quảng Nam
Người đăng: Duy Nguyên .Ngày đăng: 22/08/2022 14:21 .Lượt xem: 219 lượt.
Ở Việt Nam, kinh tế tập thể (KTTT) mà chủ chốt là hợp tác xã (HTX) với nhiều hình thức hợp tác đa dạng (hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã...) dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết và hợp tác rộng rãi những người lao động, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Từ thực tiễn cho thấy, KTTT, HTX có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế - xã hội và các địa phương của nước ta, từ đó góp phần vào việc cung ứng hàng hóa tiêu dùng nhằm ổn định giá cả thị trường, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

  Sau 25 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997), cán bộ và nhân dân toàn tỉnh không ngừng nỗ lực, cùng với tư duy sáng tạo, đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, Quảng Nam đang là tỉnh phát triển khá trong khu vực và gần tiệm cận đến nhóm các tỉnh khá của cả nước. Theo đó, lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh đã và đang từng bước củng cố, hình thành và phát triển, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả góp phần mang cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân. Những mô hình này nổi bật ở khả năng dẫn dắt, hỗ trợ và đảm nhiệm những công việc mà người nông dân làm không hiệu quả hoặc không làm được. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, nhà nước đang đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời khắc phục những yếu kém của kinh tế hợp tác xã trước đây. Xu thế chung hiện nay là phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị, để xây dựng được một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ đến tay người tiêu dùng. Trong hoạt động này, vai trò của HTX và các tổ hợp tác là không thể thiếu.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 345 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 75,1% tổng số HTX (trong đó có 40 HTX yếu kém, ngừng hoạt động, số HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 là 98 HTX), tập trung chủ yếu vào các dịch vụ như: Thủy lợi, liên kết sản xuất, cơ giới hóa làm đất, thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, một số HTX thực hiện thi công các công trình hạ tầng sản xuất nông nghiệp như thủy lợi, GTNĐ... Toàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 40 HTX và 7 Tổ hợp tác (THT) tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”. Các HTX, THT tham gia OCOP đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhất là phát triển kinh tế vùng nông thôn và khôi phục các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm làng nghề. Theo mục tiêu đặt ra, từ năm 2020 đến năm 2025, Quảng Nam phấn đấu thành lập mới từ 300 - 500 THT, 180 - 200 HTX, 4 Liên hiệp HTX. Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất từ 2 - 3 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa. Doanh thu bình quân của HTX tăng khoảng 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 3 - 6%/năm; lãi bình quân của HTX tăng từ 2 - 5%/năm. Có ít nhất 20% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 100% HTX trong xã đạt chuẩn NTM hoạt động hiệu quả, đảm bảo tiêu chí số 13 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; có ít nhất 50 HTX tham gia chương trình OCOP...Phấn đấu đến năm 2025 có 85% HTX hoạt động có hiệu quả.

Kinh tế tập thể hợp tác xã đang là khu vực kinh tế quan trọng

Tỉnh Quảng Nam đang thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp thì nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp sẽ là chủ thể, trong đó các HTX đóng vai trò quan trọng; chính quyền các cấp giữ vai trò quản lý, định hướng, hỗ trợ tạo môi trường đầu tư thuận lợi thông qua việc ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, thu hút các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; liên kết với nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất; khai thác bền vững các tiềm năng đất đai, lao động... Trên thực tế, phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX là một trong những chủ trương có tính chất chiến lược để phát triển nông nghiệp, nông thôn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, KTTT, HTX đang gặp phải những khó khăn nhất định đó là: (1)Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường…;(2)sự chậm trễ trong việc tiếp cận và nắm bắt thị trường. Chưa thật sự khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chưa linh hoạt, nhạy bén với cơ chế thị trường;(3) sự lạc hậu về kỹ thuật công nghệ, một phần vì thiếu vốn, một phần vì không có sự năng động trong việc đột phá đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chưa chủ động sáng tạo phát triển ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với điều kiện thực tế; cơ sở vật chất, công nghệ dây chuyền sản xuất kinh doanh còn lạc hậu;(4)do thiếu vốn, quy mô hoạt động sản xuất nhỏ, lẻ, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của xã viên còn thấp chưa khuyến khích được cán bộ HTX, người lao động gắn bó lâu dài với HTX;(5)chất lượng hoạt động thấp, chưa giúp đỡ bà con xã viên về nhu cầu sản xuất do năng lực quản lý của cán bộ các HTX cũng là vấn đề đáng quan tâm;(6)tốc độ tăng trưởng các HTX còn chậm và không ổn định;(7)nhiều HTX không có tiềm lực về vốn, lại không tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng; (8) mô hình HTX kiểu mới được đưa vào hoạt động nhưng chưa được kiện toàn đầy đủ;…

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI THẢO KHOA HỌC “Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và Chuỗi giá trị nông sản”
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Bản tin CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH tỉnh Quảng Nam
HỘI THẢO GÓP Ý SỔ TAY KỸ THUẬT CHĂN NUÔI HEO ĐEN THEO HƯỚNG CANH TÁC TỰ NHIÊN SỬ DỤNG VI SINH VẬT BẢN ĐỊA (IMO).
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. Phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán hợp tác xã (WACA)
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC HÌNH THÁI THỜI TIẾT NGUY HIỂM
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG Số: 14/LQSL-ĐKTTVQN ngày 22/9/2022
CÔNG ĐIỆN Về chủ động ứng phó bão Noru
CÔNG ĐIỆN KHẨN Tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG TỈNH QUẢNG NAM Số: LQSL-20/07h30/QNAM ngày 10/10/2022
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004169208

  Lượt trong ngày
  1514
  Tổng số: 4169208