Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 23/08/2022 14:49 .Lượt xem: 184 lượt.
Thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 4322/BYT-CNTT ngày 12/8/2022, Thông báo số 28-TB/BCĐ ngày 16/8/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID19; để tăng cường triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 quay trở lại trong thời gian đến
  Ngày 17 tháng 8 năm 2022  UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số: 5438 /UBND-KGVX  về việc  tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó  UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, địa phương tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đánh giá nghiêm túc, thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh COVID-19. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ được giao cụ thể tại các văn bản của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tiêm vắc xin và phòng, chống dịch sốt xuất huyết và đậu mùa khỉ.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ Chiến dịch ra quân tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên toàn tỉnh từ nay đến hết ngày 31/8/2022. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải cam kết đạt ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, phát huy tính chủ động, gương mẫu của các lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, quân nhân, người lao động trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 (riêng đảng viên phải đạt tỷ lệ 100%). Tổ chức kiểm điểm, phê bình đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình không gương mẫu trong thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để dịch COVID-19 bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
2. Sở Y tế - Tập trung triển khai Chiến dịch ra quân tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin phòng COVID-19 (tuyệt đối không sử dụng vắc xin hết hạn, kém chất lượng), không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, nhân lực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng.
- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tiêm chủng phòng COVID-19 hàng ngày tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai ký cam kết đối với các cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Y tế ký cam kết với các cơ quan, đơn vị tuyến huyện; đồng thời giám sát chặt chẽ việc triển khai tiêm vắc xin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ quan hành chính. Khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống; đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày; đồng thời tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/8/2022 báo cáo Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 05 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo và phối hợp với cơ sở tiêm chủng tại địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng tại Trường học hoặc các địa điểm phù hợp bảo đảm an toàn.
- Tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các Trường học tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, người chăm sóc trẻ chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tham gia tiêm chủng đầy đủ theo quy định.
* Kết thúc quý III năm 2022, đạt trên 80% tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 17 tuổi.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam
 - Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, cần nhấn mạnh thông điệp: tiếp tục thực hiện 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị), công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” và tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ.
- Triển khai đồng loạt chuyên mục tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên các báo in và báo điện tử; phát các thông điệp hàng ngày về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở, nhất là đợt cao điểm chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ nay đến 31/8/2022 trên toàn địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về vai trò của tiêm chủng trong kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, các loại hình dịch vụ có tập trung đông người.
5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo các trường, trung tâm tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên, người được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tại các trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi tiêm chủng đầy đủ mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo quy định.
  - Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được phê duyệt tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.
6. Sở Tài chính: chủ động, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời hướng dẫn, cân đối cấp kinh phí bổ sung phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của đơn vị, địa phương.
7. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh
 - Chỉ đạo các Khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở lưu trú, các công ty dịch vụ du lịch rà soát, vận động tiểu thương, người lao động tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo 90% tiểu thương, người lao động được tiêm chủng mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để bảo vệ phòng chống dịch và an toàn trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị khi người lao động không tiêm chủng đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo Khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc lập kế hoạch về nhu cầu vắc xin, lịch tiêm và thông báo đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động, nhà quản lý của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố - Triển khai thực hiện thần tốc, quyết liệt Chiến dịch ra quân tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ nay đến hết ngày 31/8/2022 tại các trạm y tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chịu trách nhiệm sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn. Địa phương nào để vắc xin hết hạn phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 - Tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” để vận động Nhân dân tiêm vắc xin phòng COVID-19; khẩn trương chỉ đạo các Trường thuộc thẩm quyền quản lý, UBND các xã, phường, thị trấn và huy động các lực lượng tại địa phương để rà soát, vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng với phương châm nhằm hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.
- Thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng trên các phương tiện thông tin tại địa phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ dân phố, các Bí thư chi bộ, Hội phụ nữ và các hội, đoàn thể địa phương để lồng ghép trong các cuộc họp tuyên truyền, phổ biến cho người dân.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin tại các trạm y tế tuyến xã (triển khai tiêm hằng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật). 9. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn: tiếp tục rà soát, vận động giáo viên, người lao động, sinh viên, học viên đang theo học tại các trường đi tiêm chủng đầy đủ mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo quy định.
Nguồn tin: UBND tỉnh
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bản tin CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH tỉnh Quảng Nam
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. Phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán hợp tác xã (WACA)
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC HÌNH THÁI THỜI TIẾT NGUY HIỂM
TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG Số: 14/LQSL-ĐKTTVQN ngày 22/9/2022
CÔNG ĐIỆN Về chủ động ứng phó bão Noru
CÔNG ĐIỆN KHẨN Tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG TỈNH QUẢNG NAM Số: LQSL-20/07h30/QNAM ngày 10/10/2022
THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN QUẾ TRÀ MY TẠI QUẢNG NAM
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, NGẬP ÚNG TỈNH QUẢNG NAM Số: LQSL-24/07h30/QNAM ngày 11 tháng 10 năm 2022
TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG THU BỒN TIN LŨ TRÊN SÔNG VU GIA VÀ TAM KỲ SỐ: LULU-09/15H30/QNAM NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2022
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004444649

  Lượt trong ngày
  37
  Tổng số: 4444649