Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 02/10/2023 16:01 .Lượt xem: 388 lượt.
Nhận thức số: Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hằng năm, các địa phương đã ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh, thành phố gắn với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. Trong đó, tập trung tổ chức các chuỗi sự kiện, hoạt động nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Thúc đẩy hơn nữa sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu như: Triển khai công tác truyền thông trực quan, mới lạ kết hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng và phát các phóng sự về chuyển đổi số, tuyên truyền về các điển hình trong chuyển đổi số giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia; tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng, các hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của các đối tượng trên địa bàn tỉnh và toàn thể người dân; các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp ra quân triển khai các hoạt động tại địa bàn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng, nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
- Ngày 30/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban với chủ đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực” nhằm chỉ ra các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc các bộ, ngành, địa phương gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế số vừa qua và cách tháo gỡ, khắc phục; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ mà bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai và các hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông giúp các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực đi vào thực chất, hiệu quả.
Chi tiết báo cáo bạn đọc có thể đọc hoặc tải về theo link dưới đây;
        2. BAO CAO TOM TAT CDS, PHAT TRIEN CPS_THANG 8.PDF
Nguồn tin: Bộ Thông tin và Truyền thông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 2-2-2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG - YÊU CẦU CẤP THIẾT.
BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia Quý I năm 2024
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025, định hướng đến năm 2030
Các tin cũ hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006345621

  Lượt trong ngày 2056
  Hôm qua: 3505
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 50
  Tổng số 6345621