Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2024
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 10/01/2024 15:07 .Lượt xem: 217 lượt.
Năm 2023 Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện có nhiều khó khăn, tính chất, khối lượng công việc của công tác khuyến nông được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT giao cũng như yêu cầu của sản xuất ngày càng nhiều, đa dạng một số nhiệm vụ vẫn còn khá mới mẽ đối với hệ thống khuyến nông. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của toàn thể Viên chức và Người lao động Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Ngày 05/01/2024, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động (VC-NLĐ) năm 2024 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thông qua Hội nghị để phát huy tính dân chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi VC-NLĐ trong đơn vị để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và phát động phong trào thi đua trong toàn VC-NLĐ của Trung tâm năm 2024.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch Công đoàn cơ sở  NN&PTNT-Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đủ viên chức và người lao động của Trung tâm.


Quang cảnh Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm Khuyến nông năm 2024

Năm 2023 kỉ niệm 30 năm thành lập hệ thống Khuyến nông Việt Nam đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành Nông nghiệp và PTNT nói chúng và hệ thống khuyến nông nói riêng. Trên cơ sở những định hướng phát triển chung của Tỉnh và Ngành, Trung tâm đã chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Với vai trò và trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được, đặc biệt trong việc chỉ đạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất,  giúp người dân sản xuất ngày càng ổn định, đảm bảo an ninh lương thực; góp phần ổn định đời sống, nhiều mô hình giúp cho người dân vươn lên làm giàu ở vùng nông thôn.

Ngoài việc tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, thì công tác Tổ chức - Văn phòng được quan tâm củng cố nâng cao. Trung tâm đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức cho toàn thể VC-NLĐ thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia công tác xã hội, thiện nguyện và hoạt động đoàn thể. 

Cùng với việc tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ đã đề ra năm 2023, Hội nghị còn tập trung thảo luận góp ý phướng hướng nhiệm vụ năm 2024; góp ý bổ sung các Qui chế của Trung tâm; Hội nghị cũng đã tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.


      Ông Dương Ngọc Hoàng Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại hội nghị

Với tinh thần “Khuyến nông tiếp tục đổi mới tư duy, hoạt động theo hướng đa phương thức, đa giá trị” như chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Năm 2024 Trung tâm Khuyến nông tiếp tục phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có, nhất là về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm, để thực hiện công tác tham mưu cho ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh trong việc triển khai tổ chức những nhiệm vụ chủ yếu mang tính đột phá, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, từng bước xây dựng nông thôn mới thành công; Thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo ra động lực phát triển, khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị thay mặt lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT- Chủ tịch công đoàn cơ sở Nông nghiệp đồng chí Nguyễn Xuân Vũ đã biểu dương những thành tích đạt được của Trung tâm trong năm qua; Mặc dù trước bối cảnh và yêu cầu mới với những cơ hội và thách thức đan xen, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trung tâm Khuyến nông đã hoàn thành tốt kế hoạch; Đồng thời cũng đề nghị Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò dân chủ trong cơ quan, vượt khó nhằm xây dựng tốt phương án triển khai kế hoạch năm 2024 mang lại hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ - Phó giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm 2023, tập thể Lãnh đạo và VC NLĐ Trung tâm đã đạt được những kết quả sau:

            - Năm 2023: Trong đó, 25/27 viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,6% ; 05 viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 cá nhân; Lao động tiên tiến: 23 cá nhân và 04 tập thể. Đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01cá nhân; Giám đốc Sở Quyết định tặng Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023: 02 tập thể, 13 cá nhân.

- Ngoài ra tại Hội Nghị Tổng kết 30 công năm công tác Khuyến nông, tập thể Trung tâm Khuyến nông và 01 cá nhân thuộc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khuyến nông Việt Nam

Đ/c Nguyễn Xuân Vũ trao danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân của Trung tâm

Cũng tại Hội nghị này, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào VC-NLĐ năm 2023 phát động thi đua năm 2024. Trong báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với chủ đề hoạt động: “Tập trung triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Công đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Giám đốc Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn một số chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu đạt được trong năm 2024. Toàn thể viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

- 100% VC&VLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao.

- 100% CV&NLĐ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của ngành và của đơn vị. Không có người vi phạm pháp luật và các hình thức kỷ luật khác.

- Tập thể Trung tâm Khuyến nông  được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phấn đấu hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ. Có ít nhất 01 Phòng được xếp loại HTXS nhiệm vụ.

- Ít nhất 95% VC NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 20% VC NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Ít nhất 95% VC NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Toàn Trung tâm đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến", phấn đấu đạt danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”.

- Có 03 Phòng thuộc Trung tâm đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Công đoàn CSTV Trung tâm đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

            - Trung tâm được công nhận là "Đơn vị chuẩn văn hóa năm 2024".


Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại diện Phòng HC-TH báo cáo tham luận “Nâng cao trách nhiệm của
                Viên chức &NLĐ Trung tâm Khuyến nông trong thực hiện nhiệm vụ được giao”

                            Đại diện Phòng Kỹ thuật báo cáo tham luận “Thực trạng công tác chuyển giao khoa
                                    học kỹ
 thuật trong sản xuất NN, đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian đến”.

Đại diện Phòng TT-HL báo cáo tham luận “Đổi mới công tác TTTT trong hoạt động
                    khuyến nông và giải pháp triển khai hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong SXNN”./.

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Xuân Giáp Thìn.
ĐỀ ÁN NĂM PHỤC HỒI ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA – QUẢNG NAM 2024
Tìm hiểu chuyển đổi số qua LÀNG SỐ
THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NÔNG THÔN TRÊN NỀN TẢNG SỐ
GIẢI PHÁP: Phòng chống cháy rừng trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2024
ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO GIỐNG CÂY DƯỢC LIỆU: Phần I. Những khó khăn
Một số hoạt động truyền thông của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính
Các tin cũ hơn:
Quế Lộc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Nông thôn mới.
Nông Sơn: Nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
TTKNQG: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến nông về tái cơ cấu sản xuất, liên kết hợp tác sản xuất và Hội nhập kinh tế quốc tế trong nông nghiệp
Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông cho đoàn cán bộ Nông nghiêp tỉnh Sê Kông Lào
Ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng
Củ gừng và tác dụng của nó
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông
9 thực phẩm nên tránh trước khi lên máy bay
Mười loại thức ăn cực tốt cho phụ nữ
Điện Bàn: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cho nông dân vùng sâu vùng xa
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006342029

  Lượt trong ngày 1969
  Hôm qua: 2638
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 63
  Tổng số 6342029