Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG - YÊU CẦU CẤP THIẾT.
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 29/03/2024 08:50 .Lượt xem: 197 lượt.
Chuyển đổi số trong công tác khuyến nông là quá trình chuyển hoá mô hình cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các hoạt động khuyến nông thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức khuyến nông, phát triển hệ thống khuyến nông trên môi trường số (khuyến nông số) và xây dựng các dịch vụ số khuyến nông.

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam quan tâm hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và được nhấn mạnh trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu của sự phát triển để mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn, chuyên nghiệp hơn và gia tăng năng suất lao động, cũng như xây dựng chân kiềng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của nền nông nghiệp.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mục tiêu đề ra đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó, lĩnh vực Nông nghiệp được xác định là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau: 

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

- Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về: đất đai, thổ nhưỡng, phòng, tránh thiên tai; kinh tế vườn …để người dân có thông tin nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như: Dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch….


Ứng dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp (ảnh từ nguồn internet)

Hệ thống Khuyến nông Việt Nam với vai trò là cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường, là hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho nông dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc chuyển đổi số trong hoạt động Khuyến nông là đòi hỏi cấp thiết để phù hợp và bắt kịp với chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong nội dung đề án chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 2021-2025 của trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Các nhiệm vụ chính đó là:

1.              1. Nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy về chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông;

2.           2. Xây dựng hệ thống khuyến nông số, trong đó tập trung xây dựng các phần mềm: Quản lý dự án khuyến nông; Thư viện số Khuyến nông; Hỗ trợ và quản lý hoạt động tập huấn, đào tạo khuyến nông; Quản lý tổ chức khuyến nông thống nhất từ Trung ương và địa phương

     3. Tổ chức vận hành, quản lý khai thác dữ liệu khuyến nông số từ các giải pháp chuyển đổi số đã xây dựng.


Ứng dụng thiết bị IOT trong nông nghiệp đạt được hiệu quả cao

            Quá trình thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Khuyến nông cần có sự vào cuộc của Trung tâm Khuyến nông, sự tham gia của khuyến nông huyện, xã và các Tổ KNCĐ. Cán bộ Trung tâm Khuyến nông phải là cầu nối tích cực nhất trong quá trình CĐS. Chuyển đổi số thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới các hình thức khuyến nông, phát triển hệ thống khuyến nông điện tử. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông, bên cạnh khuyến nông trực tiếp, dần chuyển dịch sang khuyến nông trực tuyến. Xây dựng các giải pháp số nhằm hoàn thiện các giải pháp khuyến nông số tại Trung tâm Khuyến nông, xây dựng môi trường thúc đẩy kinh tế số, tạo nền tảng cho phát triển xã hội số trong hoạt động khuyến nông, làm động lực để liên kết, kết nối và chia sẻ tạo ra những giá trị gia tăng mới, bền vững cho tất cả các tác nhân tham gia vào hệ sinh thái nông nghiệp và các bên liên quan đến phát triển nông thôn. Lấy tri thức Khuyến nông làm cốt lõi để phát huy hết giá trị về tri thức khoa học, liên tục đổi mới hình thức quản lý, tổ chức đào tạo, hỗ trợ nông dân hướng đến “Nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn văn minh, người dân nông thôn thông minh” với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật số. Việc thay đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số phải xuất phát từ chính các cán bộ của Trung tâm Khuyến nông để tạo tính lan tỏa tới các địa phương và người nông dân. Cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người nông dân sử dung app "Khuyến Nông Xanh" Sử dụng app này, nông dân có tương tác nhanh nhất bất kỳ thắc mắc về kỹ thuật canh tác, có thể chụp hình ảnh, gửi qua app sẽ được các chuyên gia tư vấn cụ thể. Nền tảng Khuyến Nông Xanh là hạng mục quan trọng trong chuyển đổi số của TTKN QG.


Ứng dụng robot trong sản xuất nông nghiệp thông minh ( ảnh từ internet )

            Trong thời gian qua Website của Trung tâm Khuyến nông  Quảng Nam đã phản ánh nhanh, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao; mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông đến đông đảo bà con nông dân, lãnh đạo các cấp, ngành để kịp thời tiếp cận ứng dụng vào thực tiễn chỉ đạo và sản xuất tại địa phương. Mỗi ngày có trên vài ngàn lượt truy cập. Thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo “Tổ Khuyến nông cộng đồng Qnam” có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm và đông đảo thành viên của Tổ khuyến nông cộng đồng của các địa phương, bước đầu đã thấy rỏ hiệu quả của phương thức này. Những quy trình kỹ thuật, các văn bản liên quan đến công tác Khuyến nông đã đến với người dân một các nhanh nhất.

Trong kế hoạch CĐS năm 2024 của sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm vụ CĐS của Trung tâm Khuyến nông tập trung vào 2 nhiệm vụ chính đó là: Hỗ trợ đưa nông sản (sản phẩm chủ lực, đặc sản, OCOP) lên Phiên chợ Khuyến nông và Hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông sản chủ lực gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Khuyến nông Quảng Nam xác định chuyển đổi số là mục tiêu cấp thiết là một cây cầu nối quan trọng thúc đẩy hoạt động khuyến nông dễ dàng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất với tiêu thụ, là cơ sở để đưa các mặt hàng đặc sắc của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và hướng ra xuất khẩu.

            Việc thực hiện phát triển Khuyến nông điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông là một xu thế tất yếu trong tiến trình CĐS của Quốc gia trong thời gian đến; Chuyển đổi số trong công tác khuyến nông cần phải đồng bộ, liên thông với chương trình chuyển đổi số quốc gia và chính phủ điện tử; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khuyến nông phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động khuyến nông để thực hiện Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050./.Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông
[Trở về]
Các tin mới hơn:
BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia Quý I năm 2024
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025, định hướng đến năm 2030
Các tin cũ hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006358496

  Lượt trong ngày 3571
  Hôm qua: 4305
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 30
  Tổng số 6358496