Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIÊN KẾT TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VNEID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 08/07/2024 08:38 .Lượt xem: 51 lượt.
Tài liệu nhằm hướng dẫn công dân/cán bộ thực hiện liên kết tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản VNeID trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

I MỞ ĐẦU
           I.1 Mục đích tài liệu

          Theo quy định của Chính phủ, tài khoản được thiết lập trên Cổng DVCQG sẽ được truy cập thông qua tài khoản VNeID. Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, hồ sơ, thông tin đã thực hiện trước đó, công dân/cán bộ cần thực hiện cập nhật số CCCD. Trường hợp không cập nhật thông tin theo yêu cầu, công dân/cán bộ sẽ không khai thác được các thông tin trên tài khoản trước đây.
         Tài liệu nhằm hướng dẫn công dân/cán bộ thực hiện liên kết tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản VNeID trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

         I.1         Phạm vi

Đối tượng sử dụng là cá nhân có tài khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc Gia.

         II        HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

         Bước 1: Đăng nhập hệ thống

        Tại màn hình đăng nhập của CDVCQG, Công dân chọn đăng nhập bằng Tài khoản được cấp Cổng dịch vụ công Quốc gia         Bước 2: Hệ thống kiểm tra tài khoản sau khi đăng nhập

          Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia kiểm tra tài khoản đã có số CCCD hay chưa?

         Trường hợp đã có số CCCD: Hệ thống điều hướng đến màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái Đã đăng nhập

         Trường hợp chưa có số CCCD: Hệ thống bật màn hình yêu cầu nhập CCCD và so khớp với CSDL Dân cư.

              Bước 3: Công dân nhập và xác nhận cập nhật dữ liệu

             Công dân/cán bộ nhập số CCCD và chọn nút “Cập nhật”. Hệ thống điều hướng đến màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái Đã đăng nhập

            Trường hợp Công dân/cán bộ nhấn nút “Bỏ qua”, sau đó có thể thực hiện cập nhật CCCD ở màn hình Thông tin định danh. Người dùng sau khi đăng nhập vào cổng Dịch vụ công quốc gia, truy cập vào chức năng “Thông tin cá nhân” -> chọn “ Thông tin định danh” và thực hiện “Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư”.

         Bước 4: Công dân đăng nhập bằng tài  khoản VNeID

         Sau khi đã thực hiện liên kết tài khoản, Công dân/cán bộ chọn đăng nhập qua VNeID

          Hệ thống điều hướng sang màn hình đăng nhập VNeID.

         Đăng nhập thành công, hệ thống quay về màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái Đã đăng nhập.


Nguồn tin: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006490932

  Lượt trong ngày 2115
  Hôm qua: 4222
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 96
  Tổng số 6490932