Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM

 

1.Tên đơn vị : TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUẢNG NAM

- Địa chỉ : số 01A Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam

- Số Điện thoại : 0235.3814520

- Số Fax: 0235.3814515

- Trang thông tin điện tử : www.khuyennongqnam.gov.vn

- E- mail:tchcknqn@gmail.com

2. Lãnh đạo Trung tâm:

1. Lương Thị Thủy

Giám đốc

CQ: 

DĐ:0988.336228

thuyqnam0712@gmail.com

2.Lê Hữu Hà

Phó Giám đốc

CQ: 0235.3810029

DĐ:0987368915

Halehuuha@gmail.com

3. Các phòng chức năng:

Tên phòng

Điện thoại

Trưởng phòng

Hành chính- Tổng hợp

0235.3814520

Tống Thanh Đông

DĐ: 0983010432

Email: tongthanhqn@gmail.com

Thông tin-Huấn luyện

0235.3814518

Phó Trưởng phòng
Đặng Thị Loan

DĐ: 0914631929

Email: loanknqn@gmail.com

Kỹ thuật

0235.3814516

Nguyễn Thị Đồng

DĐ: 0914013254

Email: dongknqnam@gmail.comLiên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006490758

  Lượt trong ngày 1941
  Hôm qua: 4222
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 64
  Tổng số 6490758