Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thủy sản

Hiệu quả mô hình nuôi cá diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Lượt xem: 2716 lượt.
Địa phương miền núi Quảng Nam có nhiều hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi, toàn tỉnh có 19 hồ chứa lớn và 55 hồ chứa nhỏ với tổng lượng nước trên 1.000 triệu m3 và phân bổ trên 12 huyện. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để sản xuất điện, phục vụ nước tưới nông nghiệp và đồng thời để phát triển nghề nuôi cá lồng bè.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông trung ương năm 2019
Lượt xem: 2617 lượt.
Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, giai đoạn 2019 - 2021 do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam chủ trì và được triển khai tại 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng bè nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Triển khai dự án khuyến nông trung ương “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”
Lượt xem: 2170 lượt.
Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên hiện có khoảng 21.200 ha diện tích nuôi thủy sản nước ngọt chủ yếu ở các hồ chứa mặt nước lớn, hồ thủy lợi, thủy điện và có các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nuôi thủy sản nước ngọt và nuôi cá lồng bè.
Đẩy mạnh nuôi cá lồng bè trên hồ chứa theo hướng đa dạng các đối tượng mới và gắn với tiêu thụ sản phẩm
Lượt xem: 1983 lượt.
Trong thời gian qua, với định hướng phát triển chung của ngành, nuôi cá lồng bè trên sông và các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện ở các địa phương phát triển khá mạnh về quy mô và hình thức, nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng dân cư và làm thay đổi bộ mặt ở vùng nông thôn.
Hiệu quả mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ thủy lợi, thủy điện
Lượt xem: 1943 lượt.
Hiệu quả mô hình nuôi ghép cá Rô phi tại xã kết nghĩa Phước Kim
Hiệu quả mô hình nuôi cá Diêu hồng, rô phi bằng lồng trên hồ thủy điện Sông Bung 4
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khai thác hải sản xa bờ
Phát triển nuôi cá lồng bè trên hồ thủy lợi, thủy điện ở Quảng Nam
Hiệu quả mô hình nuôi ghép tôm sú – cá đối mục


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006361621

  Lượt trong ngày 470
  Hôm qua: 2278
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 53
  Tổng số 6361621