Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

CLB khuyến nông

CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VÀ YÊU CẦU THÍCH ỨNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Lượt xem: 19 lượt.
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ TƯ DUY NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Lượt xem: 27 lượt.
Ngày 28/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của chiến lược là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người nông dân và dân cư nông thôn. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hoá; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc…
NÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM: Sau một năm nhìn lại !
Lượt xem: 93 lượt.
Năm 2022, ngành nông nghiệp Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất luôn ở mức cao; tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, phức tạp. Tuy nhiên, vượt qua các thách thức đó, năm 2022 giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (NLTS) đạt 15.118 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Nông nghiệp đạt 8.986,5 tỷ đồng, tăng 2,7%.
Diễn đàn tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Lượt xem: 101 lượt.
Nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin về các nghiên cứu và đổi mới của CGIAR về phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu có thể áp dụng và nhân rộng ở Việt Nam.
Duy Xuyên: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 117 lượt.
Năm 2022, yếu tố thời tiết cực đoan đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp làm kết quả sản xuất ngành nông nghiệp không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng có bước tăng trưởng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1596 tỷ đồng.
Hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn của một Cựu chiến binh
Triển khai mô hình nuôi cá Thát lát cườm lồng bè trên hồ thuỷ điện A Vương - xã Mà Cooih, huyện Đông Giang
Triển khai tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ phân bón, vật tư chăm sóc các mô hình trồng trọt (năm 2022)
Hội thảo: Chuyển đổi số trong Nông nghiệp–Cơ hội–Thách thức–Giải pháp
Kết quả bước đầu của mô hình trồng thâm canh cây Sầu riêng

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004444750

  Lượt trong ngày
  138
  Tổng số: 4444750