Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Quy chế hoạt động

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyên nông tỉnh theo Thông tư 15
Lượt xem: 2954 lượt.
Ngày 26/3/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó tại Điều 8. Quy định về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005616603

  Lượt trong ngày
  1987
  Năm này: 1325838
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5616603