Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Thủy Lương Thị Thủy
Giám đốc
Lãnh đạo
0988336228

thuyqnam0712@gmail.com
2 Phương Châu Ngọc Phương
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0938327903

chaungocphuong1973@gmail.com
3 Tiên Vũ Đức Tiên
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0334680002

Tien.hndqnam.@gmail.com
4 Lai Đỗ Văn Lai
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện

0947960108
5 Kiều Nguyễn Thị Oanh Kiều
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp


6 Diệp Trần Khánh Diệp
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0949189009

7 Trân Hồ Thị Huyền Trân
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0972661017

huyentranttsnl@gmail.com
8 Hà Lê Hữu Hà
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0987368915

halehuuha@gmail.com
9 Thương Lê Thương
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0914146409

lethuongqnam@gmail.com
10 Đồng Nguyễn Thị Đồng
Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0914013254

dongknqnam@gmail.com
11 Đài Lê Đình Đài
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0905575007
02353 814518
ledinhdai@gmail.com
12 Mai Cao Văn Mai
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0983084467

caovanmaiqnam@gmail.com
13 Thủy Phạm Thị Thu Thủy
Phó Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0983541091

thuykn@gmail.com
14 Bách Phan Văn Bách
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0905712308

bachphanqn@yahoo.com
15 Loan Đặng Thị Loan
Phó Trưởng phòng
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0914631929

loanknqn@gmail.com
16 Lệ Phan Thị Lệ
Chuyên viên
Phòng Thông tin-Huấn luyện
0979024543

Nhuleknqn@gmail.com
17 Mẫn Trương Thị Minh Mẫn
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0976572545

truongman9@gmail.com
18 Sương Nguyễn Ngọc Hoàng Sương
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0935650008

hoangsuongknqnam@gmail.com
19 Phượng Hồ Thị Phượng
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0385177497

20 Vy Trương Thanh Vy
Kế toán
Hành chính-Tổng hợp
0905559771

thanhvy.truong74@gmail.com

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002922464

  Lượt trong ngày
  1653