Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Danh bạ điện thoại

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Thủy Lương Thị Thủy
Giám đốc
Lãnh đạo
0988336228

thuyqnam0712@gmail.com
2 Hà Lê Hữu Hà
Phó Giám đốc
Lãnh đạo
0987368915

halehuuha@gmail.com
3 Hoàng Võ Thị Hoàng
Phó Trưởng phòng
Hành chính-Tổng hợp
0982229407

hoangtaman78@gmail.com
4 Thương Lê Thương
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0914146409

lethuongqnam@gmail.com
5 Mẫn Trương Thị Minh Mẫn
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0976572545

truongman9@gmail.com
6 Thoa Võ Thị Kim Thoa
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0983124660

tchcknqn@gmail.com
7 Xuân Nguyễn Thị Kim Xuân
Kế toán
Hành chính-Tổng hợp
0394161239

xuan231080@gmail.com
8 Kiều Nguyễn Thị Oanh Kiều
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0375413119

9 Phượng Hồ Thị Phượng
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0385177497

10 Sơn Đặng Ngọc Sơn
Chuyên viên
Hành chính-Tổng hợp
0914057226

ngocsonttn.qnam@gmail.com
11 Vy Trương Thanh Vy
Kế toán
Hành chính-Tổng hợp
0905559771

thanhvy.truong74@gmail.com
12 Như Phạm Văn Như
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0355153356

13 Diệp Trần Khánh Diệp
Nhân viên
Hành chính-Tổng hợp
0949189009

14 Đồng Nguyễn Thị Đồng
Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0914013254

dongknqnam@gmail.com
15 Thủy Phạm Thị Thu Thủy
Phó Trưởng phòng
Phòng Kỹ Thuật
0983541091

thuykn@gmail.com
16 Danh Phan Đăng Danh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0905159599

danhknqn@gmail.com
17 Phương Châu Ngọc Phương
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0938327903

chaungocphuong1973@gmail.com
18 Nhiệm Phan Trần Như Nhiệm
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0905309325

phantrannhunhiem@gmail.com
19 Oanh Nguyễn Thị Tú Oanh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0962963007

nguyentuoanh007@gmail.com
20 Thịnh Hứa Viết Thịnh
Chuyên viên
Phòng Kỹ Thuật
0914731936

thinhknknqn@gmail.com

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003425371

  Lượt trong ngày
  1867