Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Tin tức_Tin tức

Một số kết quả thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (ngành hàng sản xuất lúa gạo) tại tỉnh Quảng Nam
Lượt xem: 195 lượt.
Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam trung Bộ, có diện tích gieo trồng lúa khá lớn. Hàng năm, diện tích gieo trồng lúa của tỉnh khoảng 83.000 ha, năng suất bình quân đạt 56,3 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 467,3 nghìn tấn. Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, diện tích gieo trồng khoảng 41.515ha, năng suất bình quân đạt 61,8 tạ/ha, sản lượng đạt 256,562 nghìn tấn.


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006490938

  Lượt trong ngày 2121
  Hôm qua: 4222
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 101
  Tổng số 6490938