Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Công khai ngân sách

CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022
Lượt xem: 41 lượt.
Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán Thu-Chi ngân sách quý II năm 2022
CÔNG KHAI THỰC HIÊN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022
Lượt xem: 80 lượt.
Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán Thu-Chi ngân sách quý I năm 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
Lượt xem: 91 lượt.
Trung tâm Khuyến nông thực hiện công khai dự toán Thu-Chi ngân sách năm 2021
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Lượt xem: 117 lượt.
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam công bố quyết định số 159/QĐ-TTKN ngày 29/11/2021 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam.
Công khai ngân sách Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2021
Lượt xem: 165 lượt.
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003932923

  Lượt trong ngày
  5492
  Tổng số: 3932923