Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam năm 2021
Lượt xem: 36 lượt.
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00002922337

  Lượt trong ngày
  1526