Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Quy hoạch, kế hoạch của ngành

Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 416 lượt.
Ngày 9/8/2021 UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 2240/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Lượt xem: 349 lượt.
Quyết định 3059/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 360 lượt.
Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006490692

  Lượt trong ngày 1875
  Hôm qua: 4222
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 63
  Tổng số 6490692