Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 3710/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2021
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 17/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP n
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực
hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ
liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933051

  Lượt trong ngày
  5
  Tổng số: 3933051