Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 12/01/2022
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 24/01/2022
NGHI ̣QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NQ sửa NQ 02 (ky 5) CT.signed.pdf[ Tải về ]613.65 Kb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế,
chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2019-2025


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933066

  Lượt trong ngày
  20
  Tổng số: 3933066