Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 545/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/02/2022
Người ký: Hồ Quang Bữu
Ngày hiệu lực: 28/02/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/20
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022
của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết
số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về quy định một số cơ chế,
chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933038

  Lượt trong ngày
  5607
  Tổng số: 3933038