Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2143/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/08/2022
Người ký: Nguyễn Hồng Quang
Ngày hiệu lực: 16/08/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trì
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:12-8-2022 triển khai NQ 20-2020.signed.pdf[ Tải về ]295.47 Kb
File thứ 2:12-8-2022 triển khai NQ 20-2020.signed.pdf[ Tải về ]295.47 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00005640594

  Lượt trong ngày
  3435
  Năm này: 1349829
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  5640594