Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số 3009/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2022
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 08/11/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày
14/10/2022 của HĐND tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 2830/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006361787

  Lượt trong ngày 636
  Hôm qua: 2278
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 47
  Tổng số 6361787