Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3146/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/11/2022
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 18/11/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày
14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và
trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực
hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006361674

  Lượt trong ngày 523
  Hôm qua: 2278
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 55
  Tổng số 6361674