Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3224/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/11/2021
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 05/11/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:11 05 trien khai NQ HĐ ve quy dinh vung nuoi chim yen.signed.pdf[ Tải về ]608.16 Kb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003933134

  Lượt trong ngày
  88
  Tổng số: 3933134