Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 246 items in 13 pages
Số: 05/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Số: 703/QĐ-TTg 28/05/2020 Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2030
Số: 291 /QĐ-UBND 22/01/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, ...
291/QĐ - UBND 22/01/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên ...
Số: 17/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 75/2019/TT-BTC 11/04/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG
320/QĐ-SNN&PTNT 12/08/2019 Quy định tạm thời Bộ tiêu chuẩn cây Sâm Ngọc Linh
2488/QĐ-UBND 02/08/2019 Phê duyệt phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
số 02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 về quy định một số cơ chế,chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Số 38/NĐ-CP ngày 9/5/2019 09/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số 2548/KH-UBND 09/05/2019 Kế hoạch Phát triển Hợp tác xã, liên HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ ...
Quyết định số 1174/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 cuả UBND tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc ...
41/TB-VPCP 28/01/2019 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai nhiệm ...
Số: 45/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định của Chính Phủ về Nông nghiệp hữu cơ, quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản ...
239 /QĐ-SNN&PTNT 19/09/2018 Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các cây trồng: Đương quy, Giảo cổ lam, Cà gai leo, Nghệ và Đinh lăng trên ...
Số: 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm ...
83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định này quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản ...
Số: 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Về Khuyến nông
Số: 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Về Khuyến nông


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006358460

  Lượt trong ngày 3535
  Hôm qua: 4305
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 58
  Tổng số 6358460