Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 246 items in 13 pages
Số: 17 /NQ-HĐND 12/07/2023 Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây ...
23/CT-TTg 09/07/2023 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người ...
số 28/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng;
Số 1218/QĐ-UBND 14/06/2023 Ban hành Quy định đảm bảo an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư trong thực hiện ...
sô: 43/QĐ-TTKN 14/06/2023 Ban hành Nội quy cơ quan Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam
Số 611/QĐ-TTg 01/06/2023 Phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2023 và định hướng đến năm 2045
Số 07/QĐ-HSNLQTM 31/05/2023 Ban hành quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT Sâm Ngọc Linh-Quảng Nam"" cho các sản phẩm từ sâm
Số:835 /QĐ-BNN-KH 13/03/2023 Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương ...
số 31/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 - Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông ...
24/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đông vật.
444/QĐ-TT-CNN 21/12/2022 Về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
Số: 296/QĐ-BNN-KHCN 16/01/2023 V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm ...
41/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công ...
40/2022/QĐ-UBND 20/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ ...
Số:19/VBHN-BNNPTNT 30/12/2022 Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;
3555/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023
số 4990/QĐ-BNN-VP 22/12/2022 về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
443/QĐ-TT-CNN 21/12/2022 Về việc công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
Số: 38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006358569

  Lượt trong ngày 3644
  Hôm qua: 4305
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 43
  Tổng số 6358569