Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin tức

BÁO CÁO Chuyển đổi số quốc gia Quý I năm 2024
Người đăng: Đặng Ngọc Sơn .Ngày đăng: 12/04/2024 08:37 .Lượt xem: 126 lượt.
Đánh giá chung: Quý I năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc xây dựng, ban hành các kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024
Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai trong Quý II/2024 như sau:
1. Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2024 sau khi Kế hoạch được phê duyệt.
 2. Khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.
 3. Nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo hướng người dân chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần; Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin trên với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.
 4. Tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người dân về chuyển đổi số, tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn toàn quốc về phát triển dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, phân tích xử lý dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương.
5. Tập trung giải quyết vấn đề phủ sóng đối với các thôn lõm sóng, phát triển hạ tầng số với các giải pháp:
- Đối với các thôn đặc biệt khó khăn đã có điện, Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy triển khai theo chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021.
 - Đối với các thôn không thuộc khu vực khó khăn đã có điện, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai, ưu tiên các khu vực có đông hộ dân sinh sống.
 - Đối với các thôn chưa có điện, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất triển khai điện lưới để phủ sóng di động, triển khai hạ tầng viễn thông. 6. Thúc đẩy triển khai dịch vụ Mobile Money. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money.
          Mời bạn đọc quan tâm có thể đọc toàn văn báo cáo và tải về theo link dưới đây:
          1. bao cao cdsqg_quy i_trinh.pdf
Nguồn tin: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2025, định hướng đến năm 2030
Các tin cũ hơn:
Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1080/QĐ-BTTT NGÀY 21/6/2023 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO TÓM TẮT Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
Quyết định số 1817/QĐ-BTTTT ngày 21/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã thuộc phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM
Quyết định số 2110/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phê duyệt Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
    
1   2  
    


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006358326

  Lượt trong ngày 3401
  Hôm qua: 4305
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 20
  Tổng số 6358326