Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế chính sách

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Số: 75/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/09/2015
Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 02/11/2015
NGHỊ ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, GẮN VỚI CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO NHANH, BỀN VỮNG VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:NĐ75 về hỗ trơ PT rừng.doc[ Tải về ]59.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.


Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00004919177

  Lượt trong ngày
  1696
  Năm trước: 1313241
  Tổng số
  4919177